tricarin

Trıcarın Kapsül “Androjen eksikliğinde kullanılmaktadır.İki etken madde içerir.Bunlar;

Tribulus Terrestris ve Epimedium Sagittatum (İcariin)’dir.

Tribulus Terrestris;

Protodioscin,Dioscin ve Diosgein adlı üç kimyasal bileşik yoluyla etki gösterir.Bu üç kimyasal bileşik,Testosteronu vücut için daha hazır ve kullanışlı kılarak libidoyu ve cinsel fonksiyonları arttırır.

Bu maddelerden,Protodioscin;vücutta DHEA (Dihidroepiandrosteron)’a metabolize olarak;hücre zarı bütünlüğü,erektil fonksiyon,kolesterol metabolizması ve bağışıklık üzerinde olumlu etki gösterir.

TRICARIN:Adrenal hormonların konsantrasyonunu anlamlı ölçüde değiştirmeden,hipotalomo hipofizer gonadal eksenin serum hormon düzeylerini olumlu yönde etkiler.

Epimedium Sagittatum (İcariin);

2006 yılında,Zhang ZB ve Yang Qt’nin yapmış olduğu “Asian J Androlagia” dergisinde yayınlanan çalışmalarında;İcariin’in üreme organlarının durumunu iyileştirdiği ve serum testosteron düzeylerini istatiksel olarak anlamlı oranda yükselttiği gösterilmiştir.Ayrıca bu çalışmada,İcariin’in penis kavernozal dokusunda yer alan kas hücrelerinin apoptozis’ini baskıladığı gösterilmiştir.Epimedium Sagittatum ile yapılan diğer bir çalışmada;İcariin’in,PDE 5 enzimini anlamlı oranda inhibe ederek ,Nitrik Oksit sentaz aktivitesini arttırarak erektil foksiyonlarda olumlu gelişmeler sağladığı görülmüştür.