Glikolikit

Print

 

 

OGTT yani Oral Glukoz Tolerans Testi,

Gestasyonel Diabetus Mellitus (GDM) tanısı için,
Bozulmuş Açlık Glisemisi durumunda,
Açıklanamayan nefropati, nöropati, retinopati durumları ile birlikte rastgele ölçülen glukoz konsantrasyonu 140 mg/dl’nin altında olan durumlarda,
Epidemiyolojik bilgiler için popülasyon taraması durumlarında ayrıcı tanıyı yapabilmek için uygulanan bir yöntemdir. Öncelikle Açlık Kan Şekeri’ne bakılmıştır. Çıkan sonuca göre kesin tanı bu test yapıldıktan sonra konur. Şeker   hastalığı tanısı koymak için yapılması gereken bir testtir.